Työmme periaatteet

Tarjoamme lapselle turvallisen, kodinomaisen ja virikkeellisen kasvuympäristön.

Pidämme lapsen osallisuutta tärkeänä, kuten myös yhteistyötä vanhempien ja muun läheisverkoston kanssa.

Laadimme jokaiselle lapselle hoito- ja kasvatussuunnitelman, joka perustuu asiakassuunnitelmaan ja muuhun lasta koskevaan tietoon. Hoito- ja kasvatussuunnitelman toteutumista seuraamme ja arvioimme koko hoidon ajan.

Arvostamme vanhempien mukana oloa hoito- ja kasvatussuunnitelmien laadinnassa ja seurannassa. Tavoitteena on yhteisen vanhemmuuden toteutuminen sijaishuollon aikana.

Tarkastelemme lapsen vanhemman ja lapsen kasvatuksesta vastaavien ammattihenkilöiden eri roolien toimivuutta  lapsen tarpeiden näkökulmasta käsin. Tarkastelun teoriapohja perustuu Vanhemmuuden roolikarttaan®.

Sosiaalitoimen, koulun ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa olemme tiiviissä yhteistyössä.

Tiedotteet