Toiminta-ajatus

Kuntayhtymän perhetukikeskuksissa annamme sijoitetuille lapsille kasvatuksen ja hoidon, joka

  • perustuu mahdollisimman hyvään kokonaisarviointiin, suunniteltuun sisältöön, realistisesti asetettuihin tavoitteisiin ja niiden seurantaan
  • sisältää lapsen ja aikuisen välille muodostuvan omaohjaajasuhteen sekä jäsenyyden ryhmässä ja yhteisössä
  • tukee vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhempien keskinäistä suhdetta

Moniammatillisessa työskentelyssä

  • kokoamme ohjaajien, sosiaali- ja kasvatustieteen sekä perhetyön erityistyöntekijöiden osaamisen kokonaisuudeksi, joka palvelee mahdollisimman hyvin asiakkaan etua  

Perhetyössä

  • teemme kuntoutusjakson aikana perhetilanteen kartoitusta ja perheen kuntoutusta, annamme arviomme perusteella lausunnon perheen tilanteesta ja tarjoamme mahdollisuuden avohuollon perhetyöhön 

Tiedotteet